ไฟฉุกเฉินมีติดไว้อุ่นใจกว่า

EmergencyLights-03

ไฟฉาย ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อทุกๆครัวเรือน แต่ความสำคัญของไฟฉายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ระบบไฟฟ้าภายในเกิดผิดปกติขึ้นมา เมื่อนั้นก็จะนึกถึงไฟฉุกเฉินกัน ซึ่งนั้นก็อาจจะหมายถึงอุปกรณ์ไฟฉายนั้นเอง แต่ที่กล่าวคือ เมื่อระบบไฟฟ้าภายในนั้น ยังคงทำงานได้ดีตามปกติ ความสำคัญของไฟฉุกเฉินเช่นไฟฉาย กลับลดน้อยลง จนผู้คนลืมไปว่า ควรจะมีไฟฉุกเฉินเช่นไฟฉายนี้ ติดไว้ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก แต่ก็อีกนั่นแหละว่า ปัจจุบันนี้ อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพกพาได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือพวกกุญแจบางชนิดนั้น ก็สารมารถใช้เป็นระบบไฟฉุกเฉินได้เช่นกัน

               การเตรียมไฟฉุกเฉินภายในอาคารไว้ใช้งาน เมื่อระบบไฟฟ้าภายในเกิดผิดปกติขึ้นมา จึงถือเป็นเรื่องที่ผู้คนไม่ค่อยจะให้ความสนใจเท่าไหร่นัก ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นแล้ว วันนี้เราจะมากล่าวถึง ความจำเป็นที่เราควรจะต้องอุปกรณ์ให้แสงสว่างในยามฉุกเฉินกันนั้นเอง หรือต่อไปจะเรียกสั้นๆว่า ไฟฉาย

               ไฟฉาย ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสามารถฉายออกในรัศมีวงกว้าง ดังนั้นแล้ว เป็นการดีที่เราจะพก หรือวางไฟฉายเอาไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายและหยิบสะดวก เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา เราก็จะสามารถนำไฟฉายมาใช้ได้ทันท่วงที โดยปกติแล้ว คนเมืองตามคอมโดมิเนียม หรืออาคารพักอาศัยต่างๆมักจะลืมไปว่าเรานี่แหละที่ควรจะพกไฟฉายมากที่สุด เพราะเป็นการพึ่งพาตนเองในกรณีที่ไฟฟ้าดับแล้วต้องการออกจากตึก ไฟฉายก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้พาตัวเราเองออกมาจากอาคารได้อย่างปลอดภัยนั้นเอง

               เพราะฉะนั้นแล้วสุภาษิตที่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้ ถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน ย่อมเป็นสุภาษิตที่ทันสมัยอยู่แน่นอนแม้ว่าจะผ่านมาสู่ยุคปัจจุบันแล้วก็ตาม

Comments are closed.