Tag Archive for ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันพาชมทะเล กลางมหาสมุทรแปซิฟิก

taiwan-006หลายๆคนนึกไม่ถึงว่าการไปเที่ยวประเทศเล็กๆอย่างไต้หวันจะได้ชมความสวยงามและได้สัมผัสฝูงปลาวาฬและโลมา  แต่เชื่อเถอะเพราะวันนี้ทัวร์ไต้หวันจะพาคุณไปชมบรรยากาศนั้นจริงๆ   

เมื่อพูดถึงฝูงวาฬและโลมา ที่หลายคนเรียกว่า ปลาวาฬและปลาโลมานั้น แท้จริงแล้วไม่ใช่ปลา แต่จัดอยู่ในประเภท สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนั่นเอง แต่มิได้อาศัยอยู่บนบก เพราะหนีไปอยู่ในน้ำมานับล้านๆ ปี   ในช่วงหนึ่งของปี ที่น่านน้ำไต้หวัน ฝูงวาฬและโลมาสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ปรากฏตัวให้เห็น จากเส้นทางการเดินทางระหว่างขั้วโลกเหนือ แหล่งผสมพันธุ์ไปจนถึงลูกน้อยที่อยู่ทางใต้ ต้องเดินทางเช่นนี้เพื่อความอยู่รอดของชีวิต หนีความหนาวเย็นมาสู่ความอบอุ่นเพื่อเลี้ยงลูกน้อย ก่อนย้อนกลับไปถิ่นเหนือ อันหนาวเย็นเพื่อถ่ายทอดพันธุรกรรมต่อไป เป็นวัฏจักรแห่งชีวิต หาไม่ถูกฝีมือมนุษย์ล่าจนสูญพันธุ์

     ที่นี่ จากฮัวเหลียนจะได้เดินทางล่องเรือชมวาฬเดินทางจาก ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬและปลาโลมากลาง มหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้ชิดจนรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นปลาวาฬและปลาโลมาโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำแบบใกล้ชิดที่สุด เท่าที่เคยเห็นมา ความตื่นเต้นที่ต้องสัมผัสด้วยตนเองเท่านั้น

      จากนั้น ไปอาบน้ำแร่ที่เจียวซี บ่อน้ำพุร้อนเจียวซี วัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในเรื่องการลงแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อน บ่อน้ำพุร้อนถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปลงไปแช่อาบได้ จึงทำให้การแช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนเป็นที่นิยมมากขึ้น คนท้องถิ่นที่นี่ใช้น้ำแร่ในการรดผัก ทำให้ผักอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นอาหารจานพิเศษของเมืองเจียวซี

      การเดินทางไปชมวาฬนั้น เดินทางจากไทเป สู่เมืองฮัวเหลียน ระหว่างทางได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม และนั่งรถลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก มีความยาวถึง 12.9 กิโลเมตร ไปยัง อุทยานทาโรโกะ (ไท่หรู่เก๋อ) ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอุทยานแห่งชาติ

      ทั้งหมดของไต้หวัน ได้รับการยอมรับว่า เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพของภูเขา และแก่งหินอ่อนที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ จุดชมวิวที่น่าประทับใจในเขตอุทยาน ได้แก่ ผานกนางแอ่น อุโมงค์เก้าโค้ง หอที่รำลึกฉางชุน น้ำตกหลูซุ่ย ทัศนียภาพของที่นี่จัดว่างดงามเป็นพิเศษแห่งหนึ่งของโลก และชมพิพิธภัณฑ์ปลาคัตสึโอะ ที่ใหญ่ และสวยงาม เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการประมงที่ผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นและไต้หวัน ที่คนไต้หวันได้เคยทำมาชนิดต่างๆ ไว้มากที่สุด รวมถึงวิธีการถนอมอาหารจำพวกเนื้อปลา เช่น ปลารมควัน ปลาแห้งต่างๆ

        หมู่บ้านเก่าจิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ แห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า และเดินทางชมเหย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อน ของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมี ชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี