Tag Archive for ธุรกิจกล้องวงจรปิด

แนวทางการประกอบธุรกิจกล้องวงจรปิด

เมื่อการดำเนินชีวิตของคนเราในยุคสมัยนี้ กำลังยืนอยู่บนความไม่ปลอดภัยในทุกๆด้าน ทั้งความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สิน ดังนั้นการประกอบธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยจึงอยู่ในช่วงที่เรียกว่าขาขึ้นหรือตลาดของธุรกิจทางด้านนี้กำลังขยายตัวก็ว่าได้ ดังนั้นจึงทำให้หลายๆคนหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดกันมากขึ้น แนวทางการประกอบธุรกิจด้านกล้องวงจรปิดมีลักษณะดังนี้

cctv-14
การเลือกทำเลที่ตั้งในการตั้งบริษัทที่ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นก็สำคัญ เนื่องจาการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้าแล้วยังรวมบริการไปถึงการให้บริการหลังการขายอีกด้วย การเลือกที่ตั้งบริษัทให้บริการเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดควรอยู่ในจุดที่มีแหล่งงานทั้งบรรดาห้างร้าน สำนักงาน ที่พักอาศัย แต่จะให้อยู่ใกล้จนต้องไปแออัดอยู่ในเมืองก็อาจลำบากโดยเฉพาะที่ตั้งสำนักงานจะมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการออกมาอยู่แถวชานเมืองก็ไม่ถือว่าเสียหายเพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่าย
ธุรกิจเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดถึงจะลงทุนไม่สูง แต่การที่จะทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการให้บริการนั่นเอง รวมทั้งบุคลากรที่ให้บริการต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบของกล้องวงจรปิดและมีความเชี่ยวชาญไม่น้อย โดยเฉพาะช่างเฉพาะทางที่ไปให้บริการในการติดตั้งต้องมีความรู้ความชำนาญ และอีกอย่างคือการติดตามบริการหลังการขาย เพราะแน่นอนว่าหลังจากมีการใช้งานแล้ว ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ การดูแลติดตามเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีกลับมา