Tag Archive for วัดวาวูจองซา

ทัวร์เกาหลีพาชมวัดวาวูจองซา

ทัวร์เกาหลีวัดวาวูจองซา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศขึ้น ทางทัวร์เกาหลีจะพาคณะทัวร์เกาหลีเข้าไปภายใน ซึ่งมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้น โดยหนึ่งในรูปสลักที่ทางทัวร์เกาหลีพาไปชมและมีชื่อเสียงมากที่สุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้าที่มีความสูง 8 เมตร ทัวร์เกาหลีจะพาไปชมพระพุทธรูปนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัด และได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊ค ให้เป็นรูปสลักที่ทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

korea-19

จากนั้นทัวร์เกาหลีจะพาคณะทัวร์เกาหลีเข้าไปภายในวัดที่มีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากไม้สนจีนที่นำมาจากอินเดียอีกด้วย การไปเที่ยวเกาหลีที่วัดวาวูจองซา นั้น สาเหตุที่นักท่องเที่ยวเกาหลีนิยมไปกัน เพราะเป็นวัดเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา ทำให้ได้เห็นวิวธรรมชาติที่ล้อมรอบอย่างสวยงาม คนที่ไปเกาหลีครั้งนั้นเมื่อเข้าไปที่วัดนี้แล้วยังไม่ทันถึงตัววัดก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่มากสีทองเหลืองอร่าม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้และที่เกาหลีเอง เศียรพรุพุทธรูปนี้จะมีความสูงมาก วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ท่ามกลางนักท่องเที่ยวเกาหลี ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนลำตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้วมีแค่เศียรพระเท่านั้นที่ทำมาจากไม้

 

การไปเที่ยวเกาหลีกับทัวร์เกาหลีนี้ ทางหัวหน้าทัวร์เกาหลีจะนำเข้าไปในโบสถ์ที่มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์แกะด้วยไม้สนที่นำมาจากประเทศอินเดีย หัวหน้าทัวร์เกาหลีจะแนะนำให้ทุกคนได้ไปสักการะ การเที่ยวเกาหลีครั้งนี้เราเดินต่อไปก็จะพบกับรูปปั้นหินสลักดูเหมือนจะเป็นนกฮูกแม่กับลูก มีเจดีย์ทำด้วยก้อนหินดูแปลกตาไปอีกแบบสำหรับนักท่องเที่ยวเกาหลี