Tag Archive for อนาคตของรถแต่ง

อนาคตของรถแต่ง

car-110

หากใครที่ได้เคยอ่านเรื่องวิวัฒนาการของรถแต่งที่กระผมได้เคยเขียนเอาไว้ก็ยังจะน่าจะพอรับรู้ดีว่าเจ้าแฟชั่นรถแต่งนั้นคือแฟชั่นที่มาไวไปไวพร้อมทั้งแก้ไขไปได้ตามยุคสมัยดังนั้นจึงมีหลายคนตั้งคำถามเอาไว้ว่านับจากนี้ต่อไปในภาคหน้าสถานการณ์ของรถแต่งในบ้านที่พักอาศัยข้าพเจ้าและในระดับโลกจะน่าจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งเรื่องนี้แน่นอนว่าเรามีคำตอบให้ฮะ

ภายภาคหน้าของแฟชั่นรถแต่งนั้นก็ยังเหมือนกับหลายๆ อย่างบนโลกนี้ที่เมื่อถึงเวลาก็มักมีการปรับปรุง ปรับปรุงไปเพื่อให้เข้ากันและเข้ากันกับยุคสมัยมิอาทิเช่นนั้นก็จะต้องย่อมสูญหายไปตามกาลเวลาหากไม่มีการปรับตัวซึ่งเจ้ารถแต่งนั้นมีการปรับตัวอย่างแน่นอนขอรับเพียงแต่ว่าจะน่าจะปรับตัวไปในด้านไหน อย่างไรแค่นั้นเอง

บ้างอาจจะจะน่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้การแต่งรถง่ายดายพร้อมกับซับซ้อนมากๆยิ่งขึ้น บ้างน่าจะจะคงจะมีการแต่งรถแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน บ้างก็อาจจะคงจะมีการขยายขอบข่ายจากการแต่งรถปกติธรรมดาอย่างเดียวมาเป็นการประดับรถที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นไปได้อีกด้วยกันทั้งสิ้นฮะแต่จะอาจจะเป็นในรูปแบบไหนอย่างไรนั้นคงย่อมให้เวลาพร้อมด้วยสถานการณ์ในตอนนั้นคือตัวตัดสินขอรับกระผม

ในเมื่อกระผมคงไม่สามารถคาดการณ์คราวหน้าล่วงหน้าของวงการรถแต่งได้จนกระทั่งผมจึงไม่ควรที่จะก็จะไปชอบในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นไป ควรที่จะอาจจะเลี้ยวมาสนใจกับสิ่งที่มีอยู่ในสมัยปัจจุบัน ถ้าผมสนใจการแต่งรถก็ควรที่จะจะแต่งมันหรือว่าสร้างมันให้เต็มที่ไม่ว่าในอนาคตข้างหน้าจะอาจจะคืออย่างไรก็ขอให้รู้ไว้ว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เคยทำสิ่งนี้มาก่อนแล้ว