Tag Archive for เที่ยวลาว

ทำไมต้องหลวงพระบาง

laos-08

ไม่ทราบว่าคนที่คิดจะไปเที่ยวลาวนั้นเคยมีความสงสัยกับบ้างไหมครับว่าเหตุใดคนจึงนิยมไปทัวร์หลวงพระบางกันทั้งๆ ที่เมืองหลวงของประเทศลาวนั้นคือเมืองเวียงจันท์ที่น่าจะคึกคักกว่ากันตั้งเยอะซึ่งต้องขอบอกว่าครับว่าคนที่เขาไปทัวร์ลาวกันนั้นส่วนใหญ่มักจะไปเยี่ยมชมกลิ่นอายธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบท้องถิ่นกันมากกว่าครับเพราะการเที่ยวแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสบายนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหน แห่งใดหรือประเทศใดก็มีทั้งสิ้นดังนั้นการไปทัวร์หลวงพระบางจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเหมาะสมที่สุดสำหรับการไปทัวร์ลาวครับ

               หลวงพระบางนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง เดิมมีชื่อว่าเมืองซวาเคยเป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเชียงทอง ปัจจุบันเรียกกันว่าเมืองหลวงพระบาง

               เมืองหลวงพระบางนั้นตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวโดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกัน จึงทำให้ทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางนี้งดงามยิ่งนัก

               จุดเด่นของเมืองหลวงพระบางที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ไปทัวร์ลาวต้องมาเยี่ยมชมก็คือบรรดาศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านช้างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุหลวงหรือวัดเก่าแก่ต่างๆ ที่ยังคงผลงานฝีมือของช่างชาวล้านช้างดั้งเดิมไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวลาวในแถบนี้ที่ยังคงสภาพไว้แบบดั้งเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงทุกประการและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลวงพระบางแห่งนี้ได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกเหมือนสุโขทัยและอยุธยาของบ้านเราอีกด้วยครับ